CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
45.12 
Prøveboringer og andre former for boringer
4510 
45.2 
Opførelse af bygninger eller dele heraf; anlægsarbejder
452 
45.21 
Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde
4520 
45.22 
Udførelse af tagdækning og tagkonstruktioner
4520 
45.23 
Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg
4520 
45.24 
Udførelse af vandbygningsanlæg
4520 
45.25 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
4520 
45.3 
Bygningsinstallationsvirksomhed
453 
45.31 
El-installationsvirksomhed
4530 
45.32 
Isoleringsvirksomhed
4530 
45.33 
VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
4530 
45.34 
Anden installationsvirksomhed
4530 
45.4 
Færdiggørelse af bygninger
454 
45.41 
Stukkatørvirksomhed
4540 
45.42 
Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
4540 
45.43 
Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
4540 
45.44 
Maler- og glarmesterforretninger
4540 
45.45 
Andet færdiggørelsesarbejde
4540 
45.5 
Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
455 
45.50 
Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
4550 
50 
Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer og motorcykler; servicestationer
50 
50.1 
Handel med motorkøretøjer
501 
50.10 
Handel med motorkøretøjer
5010 
50.2 
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
502 
50.20 
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
5020 
50.3 
Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
503 
50.30 
Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
5030 
50.4 
Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil
504 
50.40 
Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil
5040 
50.5 
Servicestationer
505 
50.50 
Servicestationer
5050 
51 
Engroshandel og agenturhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler
51 
51.1 
Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis
511 
51.11 
Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
5110 
51.12 
Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
5110 
51.13 
Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
5110 
51.14 
Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr og skibe samt flyvemaskiner
5110 
51.15 
Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
5110 
51.16 
Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
5110 
51.17 
Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
5110 

Page 12/20  
Top