CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
01 
Landbrug, jagt og servicevirksomhed i forbindelse hermed
01 
01.1 
Dyrkning af markafgrøder; gartnerier; havebrug
011 
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
0111 
01.12 
Dyrkning af grøntsager, gartneriafgrøder og planteskoleplanter
0112 
01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
0113 
01.2 
Husdyravl
012 
01.21 
Kvægbrug, mejeribrug
0121 
01.22 
Avl af får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler
0121 
01.23 
Svineavl
0122 
01.24 
Fjerkræavl
0122 
01.25 
Anden husdyravl
0122 
01.3 
Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
013 
01.30 
Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
0130 
01.4 
Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed
014 
01.41 
Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug
0140 
01.42 
Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed
0140 
01.5 
Jagt, fældefangst, vildtopdræt og servicevirksomhed i forbindelse hermed
015 
01.50 
Jagt, fældefangst, vildtopdræt og servicevirksomhed i forbindelse hermed
0150 
02 
Skovbrug, skovning og servicevirksomhed i forbindelse hermed
02 
02.0 
Skovbrug, skovning og servicevirksomhed i forbindelse hermed
020 
02.01 
Skovbrug og skovning
0200 
02.02 
Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug og skovning
0200 
05 
Fiskeri, fiskeavl og dambrug; servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri
05 
05.0 
Fiskeri, fiskeavl og dambrug; servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri
050 
05.01 
Fiskeri
0500 
05.02 
Fiskeavl og dambrug
0500 
10 
Udvinding af kul og brunkul; udvinding af tørv
10 
10.1 
Udvinding og agglomerering af stenkul
101 
10.10 
Udvinding og agglomerering af stenkul
1010 
10.2 
Udvinding og agglomerering af brunkul
102 
10.20 
Udvinding og agglomerering af brunkul
1020 
10.3 
Udvinding og agglomerering af tørv
103 
10.30 
Udvinding og agglomerering af tørv
1030 
11 
Udvinding af råolie og naturgas; servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding undtagen efterforskning
11 
11.1 
Udvinding af råolie og naturgas
111 
11.10 
Udvinding af råolie og naturgas
1110 
11.2 
Servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding undtagen efterforskning
112 
11.20 
Servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding undtagen efterforskning
1120 
12 
Brydning af uran- og thoriummalme
12 
12.0 
Brydning af uran- og thoriummalme
120 

Page 1/20  
Top