CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
29.12 
2912 
29.13 
2912 
29.14 
2913 
29.2 
291 
29.21 
2914 
29.22 
2915 
29.23 
2919 
29.24 
2919 
29.3 
292 
29.31 
2921 
29.32 
2921 
29.4 
292 
29.40 
2922 
29.5 
292 
29.51 
2923 
29.52 
2924 
29.53 
2925 
29.54 
2926 
29.55 
2929 
29.56 
2929 
29.6 
292 
29.60 
2927 
29.7 
293 
29.71 
2930 
29.72 
2930 
30 
30 
30.0 
300 
30.01 
3000 
30.02 
3000 
31 
31 
31.1 
311 
31.10 
3110 
31.2 
312 
31.20 
3120 
31.3 
313 
31.30 
3130 
31.4 
314 
31.40 
3140 
31.5 
315 
31.50 
3150 

Page 9/20  
Top