CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
74.14 
Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.
7414 
74.15 
Holdingverksamhet
7414 
74.2 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.
742 
74.20 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.
7421 
74.3 
Teknisk provning och analys
742 
74.30 
Teknisk provning och analys
7422 
74.4 
Reklamverksamhet
743 
74.40 
Reklamverksamhet
7430 
74.5 
Arbetsförmedling och rekrytering
749 
74.50 
Arbetsförmedling och rekrytering
7491 
74.6 
Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
749 
74.60 
Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
7492 
74.7 
Rengöring och sotning
749 
74.70 
Rengöring och sotning
7493 
74.8 
Övriga företagstjänster
749 
74.81 
Fotoverksamhet
7494 
74.82 
Förpackningsverksamhet
7495 
74.83 
Kontorsservice och översättningsverksamhet
7499 
74.84 
Diverse andra företagstjänster
7499 
75 
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
75 
75.1 
Offentlig förvaltning
751 
75.11 
Övergripande offentlig förvaltning
7511 
75.12 
Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
7512 
75.13 
Administration av näringslivsprogram
7513 
75.14 
Stöd till offentlig förvaltning
7514 
75.2 
Utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning och brandskydd
752 
75.21 
Utrikesförvaltning
7521 
75.22 
Totalförsvar
7522 
75.23 
Rättskipning
7523 
75.24 
Polisverksamhet
7523 
75.25 
Brand- och räddningsverksamhet
7523 
75.3 
Obligatorisk socialförsäkring
753 
75.30 
Obligatorisk socialförsäkring
7530 
80 
Utbildning
80 
80.1 
Grundskoleutbildning
801 
80.10 
Grundskoleutbildning
8010 
80.2 
Gymnasial utbildning
802 
80.21 
Studieförberedande gymnasial utbildning
8021 
80.22 
Gymnasial yrkesutbildning
8022 
80.3 
Högskoleutbildning
803 

Page 18/20  
Top