CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
70.3 
Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
702 
70.31 
Fastighetsförmedling
7020 
70.32 
Fastighetsförvaltning på uppdrag
7020 
71 
Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
71 
71.1 
Biluthyrning
711 
71.10 
Biluthyrning
7111 
71.2 
Uthyrning av andra transportmedel
711 
71.21 
Uthyrning av andra landtransportmedel
7111 
71.22 
Uthyrning av fartyg
7112 
71.23 
Uthyrning av flygplan
7113 
71.3 
Uthyrning av maskiner och utrustning
712 
71.31 
Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
7121 
71.32 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
7122 
71.33 
Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inklusive datorer
7123 
71.34 
Annan uthyrning av maskiner och utrustning
7129 
71.4 
Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
713 
71.40 
Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
7130 
72 
Databehandlingsverksamhet M.M.
72 
72.1 
Konsultverksamhet avseende maskinvara
721 
72.10 
Konsultverksamhet avseende maskinvara
7210 
72.2 
Konsultverksamhet avseende system- och programvara
722 
72.20 
Konsultverksamhet avseende system- och programvara
7220 
72.3 
Databehandling
723 
72.30 
Databehandling
7230 
72.4 
Databasverksamhet
724 
72.40 
Databasverksamhet
7240 
72.5 
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning
725 
72.50 
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning
7250 
72.6 
Övrig datoranknuten verksamhet
729 
72.60 
Övrig datoranknuten verksamhet
7290 
73 
Forskning och utveckling
73 
73.1 
Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
731 
73.10 
Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
7310 
73.2 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
732 
73.20 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
7320 
74 
Andra företagstjänster
74 
74.1 
Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, holdingverksamhet
741 
74.11 
Juridisk verksamhet
7411 
74.12 
Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
7412 
74.13 
Marknads- och opinionsundersökning
7413 

Page 17/20  
Top