CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
63.2 
Övriga stödtjänster till transport
630 
63.21 
Övriga stödtjänster till landtransport
6303 
63.22 
Övriga stödtjänster till sjöfart
6303 
63.23 
Övriga stödtjänster till luftfart
6303 
63.3 
Arrangerande och försäljning av resor; turistservice
630 
63.30 
Arrangerande och försäljning av resor; turistservice
6304 
63.4 
Annan transportförmedling
630 
63.40 
Annan transportförmedling
6309 
64 
Post och telekommunikationer
64 
64.1 
Postbefordran
641 
64.11 
Postbefordran via postverket
6411 
64.12 
Annan postbefordran
6412 
64.2 
Telekommunikation
642 
64.20 
Telekommunikation
6420 
65 
Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
65 
65.1 
Bankverksamhet
651 
65.11 
Centralbanksverksamhet
6511 
65.12 
Annan bankverksamhet
6519 
65.2 
Annan finansförmedling
659 
65.21 
Finansiell leasing
6591 
65.22 
Annan kreditgivning
6592 
65.23 
Annan finansiell verksamhet
6599 
66 
Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
66 
66.0 
Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
660 
66.01 
Livförsäkring
6601 
66.02 
Pensionsfondsverksamhet
6602 
66.03 
Skadeförsäkring
6603 
67 
Stödtjänster till finansiell verksamhet
67 
67.1 
Stödtjänster till finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
671 
67.11 
Administrativa stödtjänster till finansförmedling
6711 
67.12 
Handel med och förvaltning av värdepapper
6712 
67.13 
Andra stödtjänster till finansförmedling
6719 
67.2 
Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
672 
67.20 
Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
6720 
70 
Fastighetsverksamhet
70 
70.1 
Exploatering av och handel med egna fastigheter
701 
70.11 
Markexploatering
7010 
70.12 
Handel med egna fastigheter
7010 
70.2 
Uthyrning av egna fastigheter
701 
70.20 
Uthyrning av egna fastigheter
7010 

Page 16/20  
Top