CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
31.6 
Övrig tillverkning av elapparatur
319 
31.61 
Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och fordon
3190 
31.62 
Diverse övrig tillverkning av elapparatur
3190 
32 
Tillverkning av teleprodukter
32 
32.1 
Tillverkning av elektroniska komponenter
321 
32.10 
Tillverkning av elektroniska komponenter
3210 
32.2 
Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi
322 
32.20 
Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi
3220 
32.3 
Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
323 
32.30 
Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
3230 
33 
Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur
33 
33.1 
Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
331 
33.10 
Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
3311 
33.2 
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning
331 
33.20 
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning
3312 
33.3 
Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer
331 
33.30 
Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer
3313 
33.4 
Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
332 
33.40 
Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
3320 
33.5 
Urtillverkning
333 
33.50 
Urtillverkning
3330 
34 
Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
34 
34.1 
Motorfordonstillverkning
341 
34.10 
Motorfordonstillverkning
3410 
34.2 
Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
342 
34.20 
Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
3420 
34.3 
Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer
343 
34.30 
Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer
3430 
35 
Tillverkning av andra transportmedel
35 
35.1 
Byggande och reparation av fartyg och båtar
351 
35.11 
Byggande och reparation av fartyg
3511 
35.12 
Byggande och reparation av fritidsbåtar
3512 
35.2 
Tillverkning av rälsfordon
352 
35.20 
Tillverkning av rälsfordon
3520 
35.3 
Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
353 
35.30 
Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
3530 
35.4 
Tillverkning av motorcyklar och cyklar
359 
35.41 
Tillverkning av motorcyklar
3591 
35.42 
Tillverkning av cyklar
3592 
35.43 
Tillverkning av invalidfordon
3592 

Page 10/20  
Top