CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
51.18 
Agenturhandel med annat specialsortiment
5110 
51.19 
Agenturhandel med blandat sortiment
5110 
51.2 
Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur
512 
51.21 
Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder
5121 
51.22 
Partihandel med blommor och växter
5121 
51.23 
Partihandel med levande djur
5121 
51.24 
Partihandel med hudar, skinn och läder
5121 
51.25 
Partihandel med råtobak
5121 
51.3 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
512 
51.31 
Partihandel med frukt och grönsaker
5122 
51.32 
Partihandel med kött och köttvaror
5122 
51.33 
Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
5122 
51.34 
Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker
5122 
51.35 
Partihandel med tobak
5122 
51.36 
Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
5122 
51.37 
Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
5122 
51.38 
Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
5122 
51.39 
Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
5122 
51.4 
Partihandel med hushållsvaror
513 
51.41 
Partihandel med textilier
5131 
51.42 
Partihandel med kläder och skodon
5131 
51.43 
Partihandel med elektriska hushållsapparater, radio- och TV-varor
5139 
51.44 
Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel
5139 
51.45 
Partihandel med parfym och kosmetika
5139 
51.46 
Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
5139 
51.47 
Partihandel med andra hushållsvaror
5139 
51.5 
Partihandel med insatsvaror utom från jordbruket samt avfallsprodukter
514 
51.51 
Partihandel med bränslen
5141 
51.52 
Partihandel med metaller och metallmalmer
5142 
51.53 
Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods
5143 
51.54 
Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur
5143 
51.55 
Partihandel med kemiska produkter
5149 
51.56 
Partihandel med andra insatsvaror
5149 
51.57 
Partihandel med avfallsprodukter och skrot
5149 
51.6 
Partihandel med maskiner och utrustning
515 
51.61 
Partihandel med verktygsmaskiner
5150 
51.62 
Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner
5150 
51.63 
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
5150 
51.64 
Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning
5150 
51.65 
Partihandel med andra maskiner för industri, handel och sjöfart
5150 

Page 13/20  
Top