CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
2710 
27.34 
Tillverkning av dragen ståltråd
27.35 
Code: 27.35 
Övrig primärbearbetning av järn och stål; framställning av ferrolegeringar (ej EKSG-produkter)
272 
27.4 
Framställning av andra metaller än järn
2720 
27.41 
Framställning av ädla metaller
27.42 
Code: 27.42 
Framställning av aluminium
27.43 
Code: 27.43 
Framställning av bly, zink och tenn
27.44 
Code: 27.44 
Framställning av koppar
27.45 
Code: 27.45 
Framställning av andra metaller
273 
27.5 
Gjutning av järn och metall
2731 
27.51 
Gjutning av järn
27.52 
Code: 27.52 
Gjutning av stål
2732 
27.53 
Gjutning av lättmetall
27.54 
Code: 27.54 
Gjutning av andra metaller
28 
28 
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
281 
28.1 
Byggnadsmetallvarutillverkning
28.2 
Code: 28.2 
Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall; tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
28.3 
Code: 28.3 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för central-uppvärmning
2811 
28.11 
Tillverkning av metallstommar och delar därav
28.12 
Code: 28.12 
Tillverkning av byggnadselement av metall
2812 
28.21 
Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
28.22 
Code: 28.22 
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
2813 
28.30 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
289 
28.4 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
28.5 
Code: 28.5 
Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten
28.6 
Code: 28.6 
Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror
28.7 
Code: 28.7 
Annan metallvarutillverkning
2891 
28.40 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
2892 
28.51 
Beläggning och överdragning av metall
28.52 
Code: 28.52 
Metallegoarbeten
2893 
28.61 
Tillverkning av bestick
28.62 
Code: 28.62 
Tillverkning av verktyg och redskap
28.63 
Code: 28.63 
Tillverkning av lås och gångjärn
2899 
28.71 
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
28.72 
Code: 28.72 
Tillverkning av lättmetallförpackningar
28.73 
Code: 28.73 
Tillverkning av metalltrådvaror
28.74 
Code: 28.74 
Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
28.75 
Code: 28.75 
Övrig metallvarutillverkning
29 
29 
Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning
291 
29.1 
Tillverkning av maskiner för alstrande och användning av mekanisk kraft utom motorer för luftfartyg och fordon
29.2 
Code: 29.2 
Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål

Page 8/20  
Top