CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
2411 
24.11 
Industrigasframställning
24.12 
Code: 24.12 
Tillverkning av färgämnen
24.13 
Code: 24.13 
Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
24.14 
Code: 24.14 
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
2412 
24.15 
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
2413 
24.16 
Basplastframställning
24.17 
Code: 24.17 
Tillverkning av syntetiskt basgummi
242 
24.2 
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
24.3 
Code: 24.3 
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
24.4 
Code: 24.4 
Tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter
24.5 
Code: 24.5 
Tillverkning av rengöringsmedel och toalettartiklar
24.6 
Code: 24.6 
Tillverkning av övriga kemiska produkter
2421 
24.20 
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
2422 
24.30 
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
2423 
24.41 
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
24.42 
Code: 24.42 
Tillverkning av läkemedel
2424 
24.51 
Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
24.52 
Code: 24.52 
Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
2429 
24.61 
Sprängämnestillverkning
24.62 
Code: 24.62 
Tillverkning av lim och gelatin
24.63 
Code: 24.63 
Tillverkning av eteriska oljor
24.64 
Code: 24.64 
Tillverkning av fotokemiska produkter
24.65 
Code: 24.65 
Tillverkning av inspelningsmedier
24.66 
Code: 24.66 
Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfibrer
243 
24.7 
Konstfibertillverkning
2430 
24.70 
Konstfibertillverkning
25 
25 
Tillverkning av gummi- och plastvaror
251 
25.1 
Tillverkning av gummivaror
2511 
25.11 
Tillverkning av däck och slangar
25.12 
Code: 25.12 
Regummering
2519 
25.13 
Annan gummivarutillverkning
252 
25.2 
Plastvarutillverkning
2520 
25.21 
Tillverkning av plasthalvfabrikat
25.22 
Code: 25.22 
Plastförpackningstillverkning
25.23 
Code: 25.23 
Byggplastvarutillverkning
25.24 
Code: 25.24 
Annan plastvarutillverkning
26 
26 
Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
261 
26.1 
Glas- och glasvarutillverkning
2610 
26.11 
Framställning av planglas
26.12 
Code: 26.12 
Bearbetning av planglas

Page 6/20  
Top