CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
922 
92.4 
Nyhetsservice
9220 
92.40 
Nyhetsservice
923 
92.5 
Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
9231 
92.51 
Biblioteks- och arkivverksamhet
9232 
92.52 
Museiverksamhet och kulturminnesvård
9233 
92.53 
Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
924 
92.6 
Sportverksamhet
92.7 
Code: 92.7 
Annan rekreationsverksamhet
9241 
92.61 
Drift av sportanläggningar
92.62 
Code: 92.62 
Annan sportverksamhet
9249 
92.71 
Spel- och vadhållningsverksamhet
92.72 
Code: 92.72 
Övrig rekreationsverksamhet
93 
93 
Annan serviceverksamhet
930 
93.0 
Annan serviceverksamhet
9301 
93.01 
Tvätteriverksamhet
9302 
93.02 
Hår- och skönhetsvård
9303 
93.03 
Begravningsverksamhet
9309 
93.04 
Kroppsvård
93.05 
Code: 93.05 
Övrig serviceverksamhet
95 
95 
Förvärvsarbete i hushåll
950 
95.0 
Förvärvsarbete i hushåll
9500 
95.00 
Förvärvsarbete i hushåll
99 
99 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
990 
99.0 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
9900 
99.00 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Page 20/20  
Top