CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
5110 
51.18 
Agenturhandel med annat specialsortiment
51.19 
Code: 51.19 
Agenturhandel med blandat sortiment
512 
51.2 
Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur
51.3 
Code: 51.3 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
5121 
51.21 
Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder
51.22 
Code: 51.22 
Partihandel med blommor och växter
51.23 
Code: 51.23 
Partihandel med levande djur
51.24 
Code: 51.24 
Partihandel med hudar, skinn och läder
51.25 
Code: 51.25 
Partihandel med råtobak
5122 
51.31 
Partihandel med frukt och grönsaker
51.32 
Code: 51.32 
Partihandel med kött och köttvaror
51.33 
Code: 51.33 
Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
51.34 
Code: 51.34 
Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker
51.35 
Code: 51.35 
Partihandel med tobak
51.36 
Code: 51.36 
Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
51.37 
Code: 51.37 
Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
51.38 
Code: 51.38 
Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
51.39 
Code: 51.39 
Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
513 
51.4 
Partihandel med hushållsvaror
5131 
51.41 
Partihandel med textilier
51.42 
Code: 51.42 
Partihandel med kläder och skodon
5139 
51.43 
Partihandel med elektriska hushållsapparater, radio- och TV-varor
51.44 
Code: 51.44 
Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel
51.45 
Code: 51.45 
Partihandel med parfym och kosmetika
51.46 
Code: 51.46 
Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
51.47 
Code: 51.47 
Partihandel med andra hushållsvaror
514 
51.5 
Partihandel med insatsvaror utom från jordbruket samt avfallsprodukter
5141 
51.51 
Partihandel med bränslen
5142 
51.52 
Partihandel med metaller och metallmalmer
5143 
51.53 
Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods
51.54 
Code: 51.54 
Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur
5149 
51.55 
Partihandel med kemiska produkter
51.56 
Code: 51.56 
Partihandel med andra insatsvaror
51.57 
Code: 51.57 
Partihandel med avfallsprodukter och skrot
515 
51.6 
Partihandel med maskiner och utrustning
5150 
51.61 
Partihandel med verktygsmaskiner
51.62 
Code: 51.62 
Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner
51.63 
Code: 51.63 
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
51.64 
Code: 51.64 
Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning
51.65 
Code: 51.65 
Partihandel med andra maskiner för industri, handel och sjöfart

Page 13/20  
Top