CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
4510 
45.12 
Markundersökning
452 
45.2 
Bygg- och anläggningsarbeten
4520 
45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
45.22 
Code: 45.22 
Takarbeten
45.23 
Code: 45.23 
Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar
45.24 
Code: 45.24 
Vattenbyggnad
45.25 
Code: 45.25 
Andra bygg- och anläggningsarbeten
453 
45.3 
Bygginstallationer
4530 
45.31 
Elinstallationer
45.32 
Code: 45.32 
Isoleringsarbeten
45.33 
Code: 45.33 
VVS-arbeten
45.34 
Code: 45.34 
Andra bygginstallationer
454 
45.4 
Slutbehandling av byggnader
4540 
45.41 
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
45.42 
Code: 45.42 
Byggnadssnickeriarbeten
45.43 
Code: 45.43 
Golv- och väggbeläggningsarbeten
45.44 
Code: 45.44 
Måleri- och glasmästeriarbeten
45.45 
Code: 45.45 
Annan slutbehandling av byggnader
455 
45.5 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
4550 
45.50 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
50 
50 
Handel med och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedel
501 
50.1 
Handel med motorfordon utom motorcyklar
5010 
50.10 
Handel med motorfordon utom motorcyklar
502 
50.2 
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
5020 
50.20 
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
503 
50.3 
Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
5030 
50.30 
Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
504 
50.4 
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
5040 
50.40 
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
505 
50.5 
Detaljhandel med drivmedel
5050 
50.50 
Detaljhandel med drivmedel
51 
51 
Parti- och agenturhandel utom med motorfordon
511 
51.1 
Agenturhandel utom med motorfordon
5110 
51.11 
Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
51.12 
Code: 51.12 
Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
51.13 
Code: 51.13 
Agenturhandel med virke och byggmaterial
51.14 
Code: 51.14 
Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg
51.15 
Code: 51.15 
Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
51.16 
Code: 51.16 
Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
51.17 
Code: 51.17 
Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak

Page 12/20  
Top