CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
2022 
20.30 
Trähus- och byggnadssnickeritillverkning
2023 
20.40 
Träförpackningstillverkning
2029 
20.51 
Övrig trävarutillverkning
20.52 
Code: 20.52 
Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
21 
21 
Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning
210 
21.1 
Massa-, pappers- och papptillverkning
21.2 
Code: 21.2 
Tillverkning av pappers- och pappvaror
2101 
21.11 
Massatillverkning
21.12 
Code: 21.12 
Pappers- och papptillverkning
2102 
21.21 
Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar
2109 
21.22 
Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
21.23 
Code: 21.23 
Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
21.24 
Code: 21.24 
Tapettillverkning
21.25 
Code: 21.25 
Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
22 
22 
Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
221 
22.1 
Förlagsverksamhet
2211 
22.11 
Bokutgivning
2212 
22.12 
Tidningsutgivning
22.13 
Code: 22.13 
Utgivning av tidskrifter
2213 
22.14 
Fonogramutgivning
2219 
22.15 
Annan förlagsverksamhet
222 
22.2 
Grafisk produktion
2221 
22.21 
Tryckning av dagstidningar
22.22 
Code: 22.22 
Annan tryckning
2222 
22.23 
Bokbindning och trycksaksbehandling
22.24 
Code: 22.24 
Sättning och annan framställning av tryckoriginal
22.25 
Code: 22.25 
Annan grafisk produktion
223 
22.3 
Reproduktion av inspelningar
2230 
22.31 
Reproduktion av ljudinspelningar
22.32 
Code: 22.32 
Reproduktion av videoinspelningar
22.33 
Code: 22.33 
Reproduktion av data och datorprogram
23 
23 
Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle
231 
23.1 
Tillverkning av stenkolsprodukter
2310 
23.10 
Tillverkning av stenkolsprodukter
232 
23.2 
Petroleumraffinering
2320 
23.20 
Petroleumraffinering
233 
23.3 
Tillverkning av kärnbränsle
2330 
23.30 
Tillverkning av kärnbränsle
24 
24 
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
241 
24.1 
Tillverkning av baskemikalier

Page 5/20  
Top