CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
8030 
80.30 
Högskoleutbildning
809 
80.4 
Vuxenutbildning och övrig utbildning
8090 
80.41 
Trafikskoleverksamhet
80.42 
Code: 80.42 
Annan vuxenutbildning m.m.
85 
85 
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet
851 
85.1 
Hälso- och sjukvård
8511 
85.11 
Sluten sjukvård
8512 
85.12 
Öppen hälso- och sjukvård
85.13 
Code: 85.13 
Tandvård
8519 
85.14 
Annan hälso- och sjukvård
852 
85.2 
Veterinärverksamhet
8520 
85.20 
Veterinärverksamhet
853 
85.3 
Omsorg och sociala tjänster
8531 
85.31 
Omsorg och sociala tjänster med boende
8532 
85.32 
Omsorg och sociala tjänster i öppenvård
90 
90 
Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.
900 
90.0 
Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.
9000 
90.00 
Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.
91 
91 
Intressebevakning; religiös verksamhet
911 
91.1 
Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer
9111 
91.11 
Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
9112 
91.12 
Intressebevakning inom yrkesorganisationer
912 
91.2 
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
9120 
91.20 
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
919 
91.3 
Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer
9191 
91.31 
Verksamhet i religiösa samfund
9192 
91.32 
Verksamhet i politiska organisationer
9199 
91.33 
Verksamhet i andra intresseorganisationer
92 
92 
Rekreations-, kultur- och sportverksamhet
921 
92.1 
Film- och videoverksamhet
92.2 
Code: 92.2 
Radio- och TV-programverksamhet
92.3 
Code: 92.3 
Övrig kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet
9211 
92.11 
Film- och videoproduktion
92.12 
Code: 92.12 
Film- och videodistribution
9212 
92.13 
Filmvisning
9213 
92.20 
Radio- och TV-programverksamhet
9214 
92.31 
Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet
92.32 
Code: 92.32 
Drift av teatrar, konserthus o.d.
9219 
92.33 
Nöjesparksverksamhet
92.34 
Code: 92.34 
Annan nöjesverksamhet

Page 19/20  
Top