CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
3592 
35.43 
Tillverkning av invalidfordon
3599 
35.50 
Övrig transportmedelstillverkning
36 
36 
Tillverkning av möbler; annan tillverkning
361 
36.1 
Tillverkning av möbler
3610 
36.11 
Tillverkning av sittmöbler och säten
36.12 
Code: 36.12 
Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler
36.13 
Code: 36.13 
Tillverkning av andra köksmöbler
36.14 
Code: 36.14 
Tillverkning av andra möbler
36.15 
Code: 36.15 
Tillverkning av madrasser
369 
36.2 
Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
36.3 
Code: 36.3 
Tillverkning av musikinstrument
36.4 
Code: 36.4 
Tillverkning av sportartiklar
36.5 
Code: 36.5 
Tillverkning av spel och leksaker
36.6 
Code: 36.6 
Diverse övrig tillverkning
3691 
36.21 
Prägling av mynt och medaljer
36.22 
Code: 36.22 
Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror
3692 
36.30 
Tillverkning av musikinstrument
3693 
36.40 
Tillverkning av sportartiklar
3694 
36.50 
Tillverkning av spel och leksaker
3699 
36.61 
Tillverkning av bijouterivaror
36.62 
Code: 36.62 
Tillverkning av borstbinderiarbeten
36.63 
Code: 36.63 
Diverse annan tillverkning
37 
37 
Återvinning
371 
37.1 
Återvinning av skrot och avfall av metall
3710 
37.10 
Återvinning av skrot och avfall av metall
372 
37.2 
Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
3720 
37.20 
Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
40 
40 
El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning
401 
40.1 
Elförsörjning
4010 
40.10 
Elförsörjning
402 
40.2 
Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät
4020 
40.20 
Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät
403 
40.3 
Ång- och hetvattenförsörjning m.m.
4030 
40.30 
Ång- och hetvattenförsörjning m.m.
41 
41 
Vattenförsörjning
410 
41.0 
Vattenförsörjning
4100 
41.00 
Vattenförsörjning
45 
45 
Byggverksamhet
451 
45.1 
Mark- och grundarbeten
4510 
45.11 
Rivning av hus; markarbeten

Page 11/20  
Top