CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
24.11 
2411 
24.12 
2411 
24.13 
2411 
24.14 
2411 
24.15 
2412 
24.16 
2413 
24.17 
2413 
24.2 
242 
24.20 
2421 
24.3 
242 
24.30 
2422 
24.4 
242 
24.41 
2423 
24.42 
2423 
24.5 
242 
24.51 
2424 
24.52 
2424 
24.6 
242 
24.61 
2429 
24.62 
2429 
24.63 
2429 
24.64 
2429 
24.65 
2429 
24.66 
2429 
24.7 
243 
24.70 
2430 
25 
25 
25.1 
251 
25.11 
2511 
25.12 
2511 
25.13 
2519 
25.2 
252 
25.21 
2520 
25.22 
2520 
25.23 
2520 
25.24 
2520 
26 
26 
26.1 
261 
26.11 
2610 
26.12 
2610 

Page 6/20  
Top