CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
630 
63.4 
6301 
63.11 
6302 
63.12 
6303 
63.21 
63.22 
Code: 63.22 
63.23 
Code: 63.23 
6304 
63.30 
6309 
63.40 
64 
64 
641 
64.1 
6411 
64.11 
6412 
64.12 
642 
64.2 
6420 
64.20 
65 
65 
651 
65.1 
6511 
65.11 
6519 
65.12 
659 
65.2 
6591 
65.21 
6592 
65.22 
6599 
65.23 
66 
66 
660 
66.0 
6601 
66.01 
6602 
66.02 
6603 
66.03 
67 
67 
671 
67.1 
6711 
67.11 
6712 
67.12 
6719 
67.13 
672 
67.2 
6720 
67.20 
70 
70 
701 
70.1 
70.2 
Code: 70.2 
7010 
70.11 
70.12 
Code: 70.12 
70.20 
Code: 70.20 

Page 16/20  
Top