CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
80.30 
8030 
80.4 
809 
80.41 
8090 
80.42 
8090 
85 
85 
85.1 
851 
85.11 
8511 
85.12 
8512 
85.13 
8512 
85.14 
8519 
85.2 
852 
85.20 
8520 
85.3 
853 
85.31 
8531 
85.32 
8532 
90 
90 
90.0 
900 
90.00 
9000 
91 
91 
91.1 
911 
91.11 
9111 
91.12 
9112 
91.2 
912 
91.20 
9120 
91.3 
919 
91.31 
9191 
91.32 
9192 
91.33 
9199 
92 
92 
92.1 
921 
92.11 
9211 
92.12 
9211 
92.13 
9212 
92.2 
921 
92.20 
9213 
92.3 
921 
92.31 
9214 
92.32 
9214 
92.33 
9219 
92.34 
9219 

Page 19/20  
Top