CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
51.66 
5150 
51.7 
519 
51.70 
5190 
52 
52 
52.1 
521 
52.11 
5211 
52.12 
5219 
52.2 
522 
52.21 
5220 
52.22 
5220 
52.23 
5220 
52.24 
5220 
52.25 
5220 
52.26 
5220 
52.27 
5220 
52.3 
523 
52.31 
5231 
52.32 
5231 
52.33 
5231 
52.4 
523 
52.41 
5232 
52.42 
5232 
52.43 
5232 
52.44 
5233 
52.45 
5233 
52.46 
5234 
52.47 
5239 
52.48 
5239 
52.5 
524 
52.50 
5240 
52.6 
525 
52.61 
5251 
52.62 
5252 
52.63 
5259 
52.7 
526 
52.71 
5260 
52.72 
5260 
52.73 
5260 
52.74 
5260 
55 
55 

Page 14/20  
Top