CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
7414 
74.14 
74.15 
Code: 74.15 
742 
74.2 
74.3 
Code: 74.3 
7421 
74.20 
7422 
74.30 
743 
74.4 
7430 
74.40 
749 
74.5 
74.6 
Code: 74.6 
74.7 
Code: 74.7 
74.8 
Code: 74.8 
7491 
74.50 
7492 
74.60 
7493 
74.70 
7494 
74.81 
7495 
74.82 
7499 
74.83 
74.84 
Code: 74.84 
75 
75 
751 
75.1 
7511 
75.11 
7512 
75.12 
7513 
75.13 
7514 
75.14 
752 
75.2 
7521 
75.21 
7522 
75.22 
7523 
75.23 
75.24 
Code: 75.24 
75.25 
Code: 75.25 
753 
75.3 
7530 
75.30 
80 
80 
801 
80.1 
8010 
80.10 
802 
80.2 
8021 
80.21 
8022 
80.22 
803 
80.3 

Page 18/20  
Top