CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
15.62 
1532 
15.7 
153 
15.71 
1533 
15.72 
1533 
15.8 
154 
15.81 
1541 
15.82 
1541 
15.83 
1542 
15.84 
1543 
15.85 
1544 
15.86 
1549 
15.87 
1549 
15.88 
1549 
15.89 
1549 
15.9 
155 
15.91 
1551 
15.92 
1551 
15.93 
1552 
15.94 
1552 
15.95 
1552 
15.96 
1553 
15.97 
1553 
15.98 
1554 
16 
16 
16.0 
160 
16.00 
1600 
17 
17 
17.1 
171 
17.11 
1711 
17.12 
1711 
17.13 
1711 
17.14 
1711 
17.15 
1711 
17.16 
1711 
17.17 
1711 
17.2 
171 
17.21 
1711 
17.22 
1711 
17.23 
1711 
17.24 
1711 

Page 3/20  
Top