CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
26.13 
Vervaardiging van holglas
2610 
26.14 
Vervaardiging van glasvezels
2610 
26.15 
Vervaardiging en bewerking van overig glas (inclusief technisch glaswerk)
2610 
26.2 
Vervaardiging van niet-vuurvaste keramische produkten, exclusief die voor de bouw; vervaardiging van vuurvaste keramische produkten
269 
26.21 
Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
2691 
26.22 
Vervaardiging van sanitair aardewerk
2691 
26.23 
Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen
2691 
26.24 
Vervaardiging van overig technisch aardewerk
2691 
26.25 
Vervaardiging van overige niet-vuurvaste keramische produkten, exclusief die voor de bouw
2691 
26.26 
Vervaardiging van vuurvaste keramische produkten
2692 
26.3 
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
269 
26.30 
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
2693 
26.4 
Vervaardiging van bakstenen, tegels en produkten voor de bouw, van gebakken klei
269 
26.40 
Vervaardiging van bakstenen, tegels en produkten voor de bouw, van gebakken klei
2693 
26.5 
Vervaardiging van cement, kalk en gips
269 
26.51 
Vervaardiging van cement
2694 
26.52 
Vervaardiging van kalk
2694 
26.53 
Vervaardiging van gips
2694 
26.6 
Vervaardiging van artikelen van beton, gips en cement
269 
26.61 
Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
2695 
26.62 
Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
2695 
26.63 
Vervaardiging van stortklare beton
2695 
26.64 
Vervaardiging van mortel
2695 
26.65 
Vervaardiging van produkten van vezelcement
2695 
26.66 
Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips en cement
2695 
26.7 
Bewerken van natuursteen
269 
26.70 
Bewerken van natuursteen
2696 
26.8 
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale produkten, n.e.g.
269 
26.81 
Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
2699 
26.82 
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale produkten, n.e.g.
2699 
27 
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
27 
27.1 
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS)
271 
27.10 
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS)
2710 
27.2 
Vervaardiging van buizen
271 
27.21 
Vervaardiging van gietijzeren buizen
2710 
27.22 
Vervaardiging van stalen buizen
2710 
27.3 
Overige eerste verwerking van ijzer en staal en produktie van niet-EGKS-ferrolegeringen
271 
27.31 
Koudtrekken
2710 
27.32 
Koudwalsen van bandstaal
2710 
27.33 
Koudvervormen of koudfelsen
2710 

Page 7/20  
Top