CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
24.11 
Vervaardiging van industriële gassen
2411 
24.12 
Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
2411 
24.13 
Vervaardiging van overige anorganische chemische basisprodukten
2411 
24.14 
Vervaardiging van overige organische chemische basisprodukten
2411 
24.15 
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
2412 
24.16 
Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
2413 
24.17 
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
2413 
24.2 
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische produkten voor de landbouw
242 
24.20 
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische produkten voor de landbouw
2421 
24.3 
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
242 
24.30 
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
2422 
24.4 
Vervaardiging van farmaceutische produkten en van chemische en botanische produkten voor medicinaal gebruik
242 
24.41 
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2423 
24.42 
Vervaardiging van farmaceutische produkten
2423 
24.5 
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en kosmetische artikelen
242 
24.51 
Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
2424 
24.52 
Vervaardiging van parfums en kosmetische artikelen
2424 
24.6 
Vervaardiging van overige chemische produkten
242 
24.61 
Vervaardiging van kruit en springstoffen
2429 
24.62 
Vervaardiging van lijm en gelatine
2429 
24.63 
Vervaardiging van etherische oliën
2429 
24.64 
Vervaardiging van fotochemische produkten
2429 
24.65 
Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen
2429 
24.66 
Vervaardiging van overige chemische produkten, n.e.g.
2429 
24.7 
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
243 
24.70 
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2430 
25 
Vervaardiging van produkten van rubber of kunststof
25 
25.1 
Vervaardiging van produkten van rubber
251 
25.11 
Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber
2511 
25.12 
Loopvlakvernieuwing
2511 
25.13 
Vervaardiging van overige produkten van rubber
2519 
25.2 
Vervaardiging van produkten van kunststof
252 
25.21 
Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof
2520 
25.22 
Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
2520 
25.23 
Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
2520 
25.24 
Vervaardiging van overige produkten van kunststof
2520 
26 
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale produkten
26 
26.1 
Vervaardiging van glas en glaswerk
261 
26.11 
Vervaardiging van vlakglas
2610 
26.12 
Vormen en bewerken van vlakglas
2610 

Page 6/20  
Top