CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
20.40 
Vervaardiging van houten emballage
2023 
20.5 
Vervaardiging van overige artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk
202 
20.51 
Vervaardiging van overige artikelen van hout
2029 
20.52 
Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk
2029 
21 
Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren
21 
21.1 
Vervaardiging van pulp, papier en karton
210 
21.11 
Vervaardiging van pulp
2101 
21.12 
Vervaardiging van papier en karton
2101 
21.2 
Vervaardiging van artikelen van papier en karton
210 
21.21 
Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton
2102 
21.22 
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
2109 
21.23 
Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
2109 
21.24 
Vervaardiging van behangselpapier
2109 
21.25 
Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton
2109 
22 
Uitgeverijen, drukkerijen en reproduktie van opgenomen media
22 
22.1 
Uitgeverijen
221 
22.11 
Uitgeverijen van boeken
2211 
22.12 
Uitgeverijen van kranten
2212 
22.13 
Uitgeverijen van tijdschriften
2212 
22.14 
Uitgeverijen van geluidsopnamen
2213 
22.15 
Overige uitgeverijen
2219 
22.2 
Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen
222 
22.21 
Dagbladdrukkerijen
2221 
22.22 
Overige drukkerijen
2221 
22.23 
Boekbinden en afwerking
2222 
22.24 
Zetten en vervaardiging van drukplaten
2222 
22.25 
Overige activiteiten in verband met drukkerijen
2222 
22.3 
Reproduktie van opgenomen media
223 
22.31 
Reproduktie van geluidsopnamen
2230 
22.32 
Reproduktie van video-opnamen
2230 
22.33 
Reproduktie van computermedia
2230 
23 
Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieprodukten en splijt- en kweekstoffen
23 
23.1 
Vervaardiging van cokesovenprodukten
231 
23.10 
Vervaardiging van cokesovenprodukten
2310 
23.2 
Vervaardiging van geraffineerde aardolieprodukten
232 
23.20 
Vervaardiging van geraffineerde aardolieprodukten
2320 
23.3 
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
233 
23.30 
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
2330 
24 
Vervaardiging van chemische produkten
24 
24.1 
Vervaardiging van chemische basisprodukten
241 

Page 5/20  
Top