CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
12.00 
Winning van uranium- en thoriumerts
1200 
13 
Winning van metaalertsen
13 
13.1 
Winning van ijzererts
131 
13.10 
Winning van ijzererts
1310 
13.2 
Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts
132 
13.20 
Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts
1320 
14 
Overige winning van delfstoffen
14 
14.1 
Winning van steen
141 
14.11 
Winning van steen voor de bouw
1410 
14.12 
Winning van kalksteen, gips en krijt
1410 
14.13 
Winning van leisteen
1410 
14.2 
Winning van klei en zand
141 
14.21 
Winning van zand en grind
1410 
14.22 
Winning van klei en kaolien
1410 
14.3 
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
142 
14.30 
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
1421 
14.4 
Produktie van zout
142 
14.40 
Produktie van zout
1422 
14.5 
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
142 
14.50 
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
1429 
15 
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
15 
15.1 
Produktie, verwerking en conservering van vlees en vleesprodukten
151 
15.11 
Produktie en conservering van vlees
1511 
15.12 
Produktie en conservering van vlees van gevogelte
1511 
15.13 
Vervaardiging van vleeswaren en -conserven
1511 
15.2 
Verwerking en conservering van vis en visprodukten
151 
15.20 
Verwerking en conservering van vis en visprodukten
1512 
15.3 
Verwerking en conservering van groenten en fruit
151 
15.31 
Verwerking en conservering van aardappelen
1513 
15.32 
Vervaardiging van groente- en fruitsappen
1513 
15.33 
Verwerking en conservering van groenten en fruit, n.e.g.
1513 
15.4 
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
151 
15.41 
Vervaardiging van ruwe oliën en vetten
1514 
15.42 
Raffinage van oliën en vetten
1514 
15.43 
Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
1514 
15.5 
Vervaardiging van zuivelprodukten
152 
15.51 
Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
1520 
15.52 
Vervaardiging van consumptie-ijs
1520 
15.6 
Vervaardiging van maalderijprodukten, zetmeel en zetmeelprodukten
153 
15.61 
Vervaardiging van maalderijprodukten
1531 

Page 2/20  
Top