CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
80.30 
Hoger onderwijs
8030 
80.4 
Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs
809 
80.41 
Autorijscholen
8090 
80.42 
Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs, n.e.g.
8090 
85 
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
85 
85.1 
Gezondheidszorg
851 
85.11 
Ziekenhuizen
8511 
85.12 
Medische praktijken
8512 
85.13 
Tandartspraktijken
8512 
85.14 
Overige gezondheidszorg
8519 
85.2 
Veterinaire diensten
852 
85.20 
Veterinaire diensten
8520 
85.3 
Maatschappelijke dienstverlening
853 
85.31 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft
8531 
85.32 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
8532 
90 
Afvalwater- en afvalverzameling
90 
90.0 
Afvalwater- en afvalverzameling
900 
90.00 
Afvalwater- en afvalverzameling
9000 
91 
Verenigingen, n.e.g.
91 
91.1 
Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
911 
91.11 
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
9111 
91.12 
Beroepsorganisaties
9112 
91.2 
Vakverenigingen
912 
91.20 
Vakverenigingen
9120 
91.3 
Overige verenigingen
919 
91.31 
Religieuze organisaties
9191 
91.32 
Politieke organisaties
9192 
91.33 
Overige verenigingen, n.e.g.
9199 
92 
Cultuur, sport en recreatie
92 
92.1 
Activiteiten op het gebied van film en video
921 
92.11 
Produktie van films en video's
9211 
92.12 
Distributie van films en video's
9211 
92.13 
Vertoning van films
9212 
92.2 
Radio en televisie
921 
92.20 
Radio en televisie
9213 
92.3 
Amusement
921 
92.31 
Scheppende en uitvoerende kunst
9214 
92.32 
Exploitatie van zalen en bijbehorende activiteiten
9214 
92.33 
Kermisattracties en pretparken
9219 
92.34 
Overig amusement, n.e.g.
9219 

Page 19/20  
Top