CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
63.2 
Overige vervoerondersteunende activiteiten
630 
63.21 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land
6303 
63.22 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer over water
6303 
63.23 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met de luchtvaart
6303 
63.3 
Reisbureaus en reisorganisatoren; hulp aan toeristen, n.e.g.
630 
63.30 
Reisbureaus en reisorganisatoren; hulp aan toeristen, n.e.g.
6304 
63.4 
Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer
630 
63.40 
Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer
6309 
64 
Post en telecommunicatie
64 
64.1 
Posterijen en koeriers
641 
64.11 
Nationale posterijen
6411 
64.12 
Koeriers exclusief de nationale posterijen
6412 
64.2 
Telecommunicatie
642 
64.20 
Telecommunicatie
6420 
65 
Financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen
65 
65.1 
Geldscheppende financiële instellingen
651 
65.11 
Centrale banken
6511 
65.12 
Overige geldscheppende financiële instellingen
6519 
65.2 
Overige financiële instellingen
659 
65.21 
Financiële leasing
6591 
65.22 
Overige kredietverstrekking
6592 
65.23 
Overige financiële instellingen, n.e.g.
6599 
66 
Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
66 
66.0 
Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
660 
66.01 
Levensverzekeringen
6601 
66.02 
Pensioenfondsen
6602 
66.03 
Schade-, ziekte- en ongevallenverzekeringen
6603 
67 
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen
67 
67.1 
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen
671 
67.11 
Beheer van financiële beurzen
6711 
67.12 
Effectenhandel en vermogensbeheer
6712 
67.13 
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen, n.e.g.
6719 
67.2 
Ondersteunende activiteiten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen
672 
67.20 
Ondersteunende activiteiten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen
6720 
70 
Exploitatie van en handel in onroerend goed
70 
70.1 
Projectontwikkeling en handel in onroerend goed
701 
70.11 
Projectontwikkeling
7010 
70.12 
Handel in onroerend goed
7010 
70.2 
Verhuur van eigen onroerend goed
701 
70.20 
Verhuur van eigen onroerend goed
7010 

Page 16/20  
Top