CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
45.12 
Proefboren en boren
4510 
45.2 
Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw
452 
45.21 
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
4520 
45.22 
Dakbedekking en bouw van dakconstructies
4520 
45.23 
Bouw van wegen, straten, luchthavens en sportaccommodaties
4520 
45.24 
Waterbouw
4520 
45.25 
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
4520 
45.3 
Bouwinstallatie
453 
45.31 
Elektrische installatie
4530 
45.32 
Isolatie
4530 
45.33 
Loodgieterswerk
4530 
45.34 
Overige bouwinstallatie
4530 
45.4 
Afwerking van gebouwen
454 
45.41 
Stukadoorswerk
4540 
45.42 
Schrijnwerk
4540 
45.43 
Vloerafwerking en behangen
4540 
45.44 
Schilderen en glaszetten
4540 
45.45 
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4540 
45.5 
Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel
455 
45.50 
Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel
4550 
50 
Verkoop, onderhoud en reparatie van auto's en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen
50 
50.1 
Handel in auto's
501 
50.10 
Handel in auto's
5010 
50.2 
Onderhoud en reparatie van auto's
502 
50.20 
Onderhoud en reparatie van auto's
5020 
50.3 
Handel in onderdelen en toebehoren van auto's
503 
50.30 
Handel in onderdelen en toebehoren van auto's
5030 
50.4 
Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen
504 
50.40 
Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen
5040 
50.5 
Kleinhandel in motorbrandstoffen
505 
50.50 
Kleinhandel in motorbrandstoffen
5050 
51 
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in auto's en motorrijwielen
51 
51.1 
Handelsbemiddeling
511 
51.11 
Handelsbemiddeling in landbouwprodukten, levende dieren, textielgrondstoffen en -halffabrikaten
5110 
51.12 
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische produkten
5110 
51.13 
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
5110 
51.14 
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
5110 
51.15 
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
5110 
51.16 
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
5110 
51.17 
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
5110 

Page 12/20  
Top