CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
29.12 
Vervaardiging van pompen en compressoren
2912 
29.13 
Vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen
2912 
29.14 
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
2913 
29.2 
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
291 
29.21 
Vervaardiging van ovens en branders
2914 
29.22 
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
2915 
29.23 
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
2919 
29.24 
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
2919 
29.3 
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
292 
29.31 
Vervaardiging van landbouwtractoren
2921 
29.32 
Vervaardiging van overige machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
2921 
29.4 
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
292 
29.40 
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
2922 
29.5 
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
292 
29.51 
Vervaardiging van machines voor de metallurgie
2923 
29.52 
Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
2924 
29.53 
Vervaardiging van machines voor de produktie van voedings- en genotmiddelen
2925 
29.54 
Vervaardiging van machines voor de produktie van textiel, kleding en leer
2926 
29.55 
Vervaardiging van machines voor de produktie van papier of karton
2929 
29.56 
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
2929 
29.6 
Vervaardiging van wapens en munitie
292 
29.60 
Vervaardiging van wapens en munitie
2927 
29.7 
Vervaardiging van huishoudapparaten, n.e.g.
293 
29.71 
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
2930 
29.72 
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
2930 
30 
Vervaardiging van kantoormachines en computers
30 
30.0 
Vervaardiging van kantoormachines en computers
300 
30.01 
Vervaardiging van kantoormachines
3000 
30.02 
Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie
3000 
31 
Vervaardiging van elektrische machines en apparaten, n.e.g.
31 
31.1 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
311 
31.10 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
3110 
31.2 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
312 
31.20 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
3120 
31.3 
Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad
313 
31.30 
Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad
3130 
31.4 
Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en elektrische batterijen
314 
31.40 
Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en elektrische batterijen
3140 
31.5 
Vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden en van elektrische lampen en buizen
315 
31.50 
Vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden en van elektrische lampen en buizen
3150 

Page 9/20  
Top