CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
27.34 
Draadtrekken
2710 
27.35 
Overige eerste verwerking van ijzer en staal, n.e.g.; produktie van niet-EGKS-ferrolegeringen
2710 
27.4 
Produktie van edele metalen en van non-ferrometalen
272 
27.41 
Produktie van edele metalen
2720 
27.42 
Produktie van aluminium
2720 
27.43 
Produktie van lood, zink en tin
2720 
27.44 
Produktie van koper
2720 
27.45 
Produktie van overige non-ferrometalen
2720 
27.5 
Gieten van metalen
273 
27.51 
Gieten van ijzer
2731 
27.52 
Gieten van staal
2731 
27.53 
Gieten van lichte metalen
2732 
27.54 
Gieten van overige non-ferrometalen
2732 
28 
Vervaardiging van produkten van metaal, exclusief machines en apparaten
28 
28.1 
Vervaardiging van metalen constructiewerken
281 
28.11 
Vervaardiging van metalen constructiewerken, exclusief die voor de bouw, en van onderdelen daarvan
2811 
28.12 
Vervaardiging van metalen constructiewerken voor de bouw
2811 
28.2 
Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal; vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
281 
28.21 
Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
2812 
28.22 
Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
2812 
28.3 
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor de centrale verwarming
281 
28.30 
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor de centrale verwarming
2813 
28.4 
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
289 
28.40 
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
2891 
28.5 
Oppervlaktebehandeling van metaal; algemene metaalbewerking
289 
28.51 
Oppervlaktebehandeling van metaal
2892 
28.52 
Algemene metaalbewerking
2892 
28.6 
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
289 
28.61 
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enzovoort.
2893 
28.62 
Vervaardiging van gereedschap
2893 
28.63 
Vervaardiging van hang- en sluitwerk
2893 
28.7 
Vervaardiging van overige produkten van metaal
289 
28.71 
Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
2899 
28.72 
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
2899 
28.73 
Vervaardiging van artikelen van draad
2899 
28.74 
Vervaardiging van bouten, schroeven, moeren, kettingen en veren
2899 
28.75 
Vervaardiging van overige produkten van metaal, n.e.g.
2899 
29 
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
29 
29.1 
Vervaardiging van machines voor de produktie en toepassing van mechanische energie, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
291 
29.11 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
2911 

Page 8/20  
Top