CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
35.5 
Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.
359 
35.50 
Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.
3599 
36 
Vervaardiging van meubelen; overige industrie
36 
36.1 
Vervaardiging van meubelen
361 
36.11 
Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen
3610 
36.12 
Vervaardiging van overige kantoor- en winkelmeubelen
3610 
36.13 
Vervaardiging van overige keukenmeubelen
3610 
36.14 
Vervaardiging van overige meubelen
3610 
36.15 
Vervaardiging van matrassen
3610 
36.2 
Bewerken van edelstenen en vervaardiging van juwelen en dergelijke artikelen
369 
36.21 
Slaan van munten en medailles
3691 
36.22 
Bewerken van edelstenen en vervaardiging van juwelen en dergelijke artikelen, n.e.g.
3691 
36.3 
Vervaardiging van muziekinstrumenten
369 
36.30 
Vervaardiging van muziekinstrumenten
3692 
36.4 
Vervaardiging van sportartikelen
369 
36.40 
Vervaardiging van sportartikelen
3693 
36.5 
Vervaardiging van spellen en speelgoed
369 
36.50 
Vervaardiging van spellen en speelgoed
3694 
36.6 
Diverse industrie, n.e.g.
369 
36.61 
Vervaardiging van imitatiesieraden
3699 
36.62 
Vervaardiging van borstelwaren
3699 
36.63 
Overige industrie, n.e.g.
3699 
37 
Recycling
37 
37.1 
Recycling van metaalafval
371 
37.10 
Recycling van metaalafval
3710 
37.2 
Recycling van overig afval
372 
37.20 
Recycling van overig afval
3720 
40 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water
40 
40.1 
Produktie en distributie van elektriciteit
401 
40.10 
Produktie en distributie van elektriciteit
4010 
40.2 
Produktie en distributie van gas
402 
40.20 
Produktie en distributie van gas
4020 
40.3 
Distributie van stoom en warm water
403 
40.30 
Distributie van stoom en warm water
4030 
41 
Winning, zuivering en distributie van water
41 
41.0 
Winning, zuivering en distributie van water
410 
41.00 
Winning, zuivering en distributie van water
4100 
45 
Bouwnijverheid
45 
45.1 
Het bouwrijp maken van terreinen
451 
45.11 
Slopen van gebouwen; grondverzet
4510 

Page 11/20  
Top