CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
319 
31.6 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden
3190 
31.61 
Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen, n.e.g.
31.62 
Code: 31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
32 
32 
Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur
321 
32.1 
Vervaardiging van elektronenbuizen en andere elektronische onderdelen
3210 
32.10 
Vervaardiging van elektronenbuizen en andere elektronische onderdelen
322 
32.2 
Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie en radio en van apparatuur voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie
3220 
32.20 
Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie en radio en van apparatuur voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie
323 
32.3 
Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
3230 
32.30 
Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
33 
33 
Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken
331 
33.1 
Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen
33.2 
Code: 33.2 
Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren of voor andere doeleinden, exclusief apparaten voor de bewaking van industriële processen
33.3 
Code: 33.3 
Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen
3311 
33.10 
Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen
3312 
33.20 
Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren of voor andere doeleinden, exclusief apparaten voor de bewaking van industriële processen
3313 
33.30 
Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen
332 
33.4 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
3320 
33.40 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
333 
33.5 
Vervaardiging van uurwerken
3330 
33.50 
Vervaardiging van uurwerken
34 
34 
Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
341 
34.1 
Vervaardiging van auto's
3410 
34.10 
Vervaardiging van auto's
342 
34.2 
Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
3420 
34.20 
Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
343 
34.3 
Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's en motoren daarvan
3430 
34.30 
Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's en motoren daarvan
35 
35 
Vervaardiging van overige transportmiddelen
351 
35.1 
Scheepsbouw en -reparatie
3511 
35.11 
Bouw en reparatie van schepen, exclusief plezier- en sportvaartuigen
3512 
35.12 
Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen
352 
35.2 
Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen
3520 
35.20 
Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen
353 
35.3 
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen
3530 
35.30 
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen
359 
35.4 
Vervaardiging van motorrijwielen en rijwielen
35.5 
Code: 35.5 
Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.
3591 
35.41 
Vervaardiging van motorrijwielen
3592 
35.42 
Vervaardiging van rijwielen

Page 10/20  
Top