CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
2911 
29.11 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
2912 
29.12 
Vervaardiging van pompen en compressoren
29.13 
Code: 29.13 
Vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen
2913 
29.14 
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
2914 
29.21 
Vervaardiging van ovens en branders
2915 
29.22 
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
2919 
29.23 
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
29.24 
Code: 29.24 
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
292 
29.3 
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
29.4 
Code: 29.4 
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
29.5 
Code: 29.5 
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
29.6 
Code: 29.6 
Vervaardiging van wapens en munitie
2921 
29.31 
Vervaardiging van landbouwtractoren
29.32 
Code: 29.32 
Vervaardiging van overige machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
2922 
29.40 
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
2923 
29.51 
Vervaardiging van machines voor de metallurgie
2924 
29.52 
Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
2925 
29.53 
Vervaardiging van machines voor de produktie van voedings- en genotmiddelen
2926 
29.54 
Vervaardiging van machines voor de produktie van textiel, kleding en leer
2927 
29.60 
Vervaardiging van wapens en munitie
2929 
29.55 
Vervaardiging van machines voor de produktie van papier of karton
29.56 
Code: 29.56 
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
293 
29.7 
Vervaardiging van huishoudapparaten, n.e.g.
2930 
29.71 
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
29.72 
Code: 29.72 
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
30 
30 
Vervaardiging van kantoormachines en computers
300 
30.0 
Vervaardiging van kantoormachines en computers
3000 
30.01 
Vervaardiging van kantoormachines
30.02 
Code: 30.02 
Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie
31 
31 
Vervaardiging van elektrische machines en apparaten, n.e.g.
311 
31.1 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
3110 
31.10 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
312 
31.2 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
3120 
31.20 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
313 
31.3 
Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad
3130 
31.30 
Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad
314 
31.4 
Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en elektrische batterijen
3140 
31.40 
Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en elektrische batterijen
315 
31.5 
Vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden en van elektrische lampen en buizen
3150 
31.50 
Vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden en van elektrische lampen en buizen

Page 9/20  
Top