CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
702 
70.3 
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
7020 
70.31 
Bemiddeling in onroerend goed
70.32 
Code: 70.32 
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
71 
71 
Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen
711 
71.1 
Verhuur van auto's
71.2 
Code: 71.2 
Verhuur van overige transportmiddelen
7111 
71.10 
Verhuur van auto's
71.21 
Code: 71.21 
Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land
7112 
71.22 
Verhuur van schepen
7113 
71.23 
Verhuur van luchtvaartuigen
712 
71.3 
Verhuur van overige machines en werktuigen
7121 
71.31 
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
7122 
71.32 
Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid
7123 
71.33 
Verhuur van kantoormachines en computers
7129 
71.34 
Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g.
713 
71.4 
Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.
7130 
71.40 
Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.
72 
72 
Activiteiten in verband met computers
721 
72.1 
Computeradviesbureaus
7210 
72.10 
Computeradviesbureaus
722 
72.2 
Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
7220 
72.20 
Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
723 
72.3 
Gegevensverwerking
7230 
72.30 
Gegevensverwerking
724 
72.4 
Databanken
7240 
72.40 
Databanken
725 
72.5 
Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines
7250 
72.50 
Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines
729 
72.6 
Overige activiteiten in verband met computers
7290 
72.60 
Overige activiteiten in verband met computers
73 
73 
Speur- en ontwikkelingswerk
731 
73.1 
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
7310 
73.10 
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
732 
73.2 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
7320 
73.20 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
74 
74 
Overige zakelijke dienstverlening
741 
74.1 
Rechtskundige dienstverlening; accountants en boekhouders; belastingconsulenten; markt- en opinieonderzoekbureaus; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; holdings
7411 
74.11 
Rechtskundige dienstverlening
7412 
74.12 
Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
7413 
74.13 
Markt- en opinieonderzoekbureaus

Page 17/20  
Top