CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
4510 
45.12 
Proefboren en boren
452 
45.2 
Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw
4520 
45.21 
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
45.22 
Code: 45.22 
Dakbedekking en bouw van dakconstructies
45.23 
Code: 45.23 
Bouw van wegen, straten, luchthavens en sportaccommodaties
45.24 
Code: 45.24 
Waterbouw
45.25 
Code: 45.25 
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
453 
45.3 
Bouwinstallatie
4530 
45.31 
Elektrische installatie
45.32 
Code: 45.32 
Isolatie
45.33 
Code: 45.33 
Loodgieterswerk
45.34 
Code: 45.34 
Overige bouwinstallatie
454 
45.4 
Afwerking van gebouwen
4540 
45.41 
Stukadoorswerk
45.42 
Code: 45.42 
Schrijnwerk
45.43 
Code: 45.43 
Vloerafwerking en behangen
45.44 
Code: 45.44 
Schilderen en glaszetten
45.45 
Code: 45.45 
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
455 
45.5 
Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel
4550 
45.50 
Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel
50 
50 
Verkoop, onderhoud en reparatie van auto's en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen
501 
50.1 
Handel in auto's
5010 
50.10 
Handel in auto's
502 
50.2 
Onderhoud en reparatie van auto's
5020 
50.20 
Onderhoud en reparatie van auto's
503 
50.3 
Handel in onderdelen en toebehoren van auto's
5030 
50.30 
Handel in onderdelen en toebehoren van auto's
504 
50.4 
Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen
5040 
50.40 
Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen
505 
50.5 
Kleinhandel in motorbrandstoffen
5050 
50.50 
Kleinhandel in motorbrandstoffen
51 
51 
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in auto's en motorrijwielen
511 
51.1 
Handelsbemiddeling
5110 
51.11 
Handelsbemiddeling in landbouwprodukten, levende dieren, textielgrondstoffen en -halffabrikaten
51.12 
Code: 51.12 
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische produkten
51.13 
Code: 51.13 
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
51.14 
Code: 51.14 
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
51.15 
Code: 51.15 
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
51.16 
Code: 51.16 
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
51.17 
Code: 51.17 
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

Page 12/20  
Top