CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
01 
01 
Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
011 
01.1 
Teelt van akkerbouwgewassen; teelt van groenten; tuinbouw
0111 
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
0112 
01.12 
Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijprodukten
0113 
01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
012 
01.2 
Veeteelt
0121 
01.21 
Rundveehouderij
01.22 
Code: 01.22 
Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij
0122 
01.23 
Varkenshouderij
01.24 
Code: 01.24 
Pluimveehouderij
01.25 
Code: 01.25 
Overige veeteelt
013 
01.3 
Gemengd bedrijf
0130 
01.30 
Gemengd bedrijf
014 
01.4 
Diensten in verband met de landbouw en de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening
0140 
01.41 
Diensten in verband met de landbouw
01.42 
Code: 01.42 
Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening
015 
01.5 
Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten
0150 
01.50 
Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten
02 
02 
Bosbouw en diensten in verband met de bosbouw
020 
02.0 
Bosbouw en diensten in verband met de bosbouw
0200 
02.01 
Bosbouw
02.02 
Code: 02.02 
Diensten in verband met de bosbouw
05 
05 
Visserij en het kweken van vis en van schaal- en schelpdieren; diensten in verband met de visserij
050 
05.0 
Visserij en het kweken van vis en van schaal- en schelpdieren; diensten in verband met de visserij
0500 
05.01 
Visserij
05.02 
Code: 05.02 
Kweken van vis en van schaal- en schelpdieren
10 
10 
Winning van steenkool, bruinkool en turf
101 
10.1 
Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten
1010 
10.10 
Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten
102 
10.2 
Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten
1020 
10.20 
Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten
103 
10.3 
Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten
1030 
10.30 
Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten
11 
11 
Winning van aardolie en aardgas; diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
111 
11.1 
Winning van aardolie en aardgas
1110 
11.10 
Winning van aardolie en aardgas
112 
11.2 
Diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
1120 
11.20 
Diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
12 
12 
Winning van uranium- en thoriumerts
120 
12.0 
Winning van uranium- en thoriumerts

Page 1/20  
Top