CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
27.34 
2710 
27.35 
2710 
27.4 
272 
27.41 
2720 
27.42 
2720 
27.43 
2720 
27.44 
2720 
27.45 
2720 
27.5 
273 
27.51 
2731 
27.52 
2731 
27.53 
2732 
27.54 
2732 
28 
28 
28.1 
281 
28.11 
2811 
28.12 
2811 
28.2 
281 
28.21 
2812 
28.22 
2812 
28.3 
281 
28.30 
2813 
28.4 
289 
28.40 
2891 
28.5 
289 
28.51 
2892 
28.52 
2892 
28.6 
289 
28.61 
2893 
28.62 
2893 
28.63 
2893 
28.7 
289 
28.71 
2899 
28.72 
2899 
28.73 
2899 
28.74 
2899 
28.75 
2899 
29 
29 
29.1 
291 
29.11 
2911 

Page 8/20  
Top