CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
01 
01 
01.1 
011 
01.11 
0111 
01.12 
0112 
01.13 
0113 
01.2 
012 
01.21 
0121 
01.22 
0121 
01.23 
0122 
01.24 
0122 
01.25 
0122 
01.3 
013 
01.30 
0130 
01.4 
014 
01.41 
0140 
01.42 
0140 
01.5 
015 
01.50 
0150 
02 
02 
02.0 
020 
02.01 
0200 
02.02 
0200 
05 
05 
05.0 
050 
05.01 
0500 
05.02 
0500 
10 
10 
10.1 
101 
10.10 
1010 
10.2 
102 
10.20 
1020 
10.3 
103 
10.30 
1030 
11 
11 
11.1 
111 
11.10 
1110 
11.2 
112 
11.20 
1120 
12 
12 
12.0 
120 

Page 1/20  
Top