CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
26.13 
Onton lasitavaran valmistus
2610 
26.14 
Lasikuidun valmistus
2610 
26.15 
Muu lasin valmistus ja muokkaus, mukaan lukien teknisen lasin valmistus
2610 
26.2 
Muiden kuin tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus muihin kuin rakennustarkoituksiin; tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
269 
26.21 
Keraamisten talous- ja koristetavaroiden valmistus
2691 
26.22 
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
2691 
26.23 
Keraamisten eristimien ja eristystarvikkeiden valmistus
2691 
26.24 
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
2691 
26.25 
Muiden keraamisten tuotteiden valmistus
2691 
26.26 
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
2692 
26.3 
Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
269 
26.30 
Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
2693 
26.4 
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
269 
26.40 
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
2693 
26.5 
Sementin, kalkin ja kipsin valmistus
269 
26.51 
Sementin valmistus
2694 
26.52 
Kalkin valmistus
2694 
26.53 
Kipsin valmistus
2694 
26.6 
Betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
269 
26.61 
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
2695 
26.62 
Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
2695 
26.63 
Valmisbetonin valmistus
2695 
26.64 
Muurauslaastin valmistus
2695 
26.65 
Kuitusementin valmistus
2695 
26.66 
Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
2695 
26.7 
Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
269 
26.70 
Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
2696 
26.8 
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
269 
26.81 
Hiontatuotteiden valmistus
2699 
26.82 
Muualle luokittelematon ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
2699 
27 
Perusmetallien valmistus
27 
27.1 
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus (EHTY)
271 
27.10 
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus (EHTY)
2710 
27.2 
Putkien valmistus
271 
27.21 
Valurautaputkien valmistus
2710 
27.22 
Teräsputkien valmistus
2710 
27.3 
Muu raudan ja teräksen alkujalostus sekä rautaseosten valmistus (ei EHTY-tuotteet26)
271 
27.31 
Kylmävetäminen
2710 
27.32 
Rainan kylmävalssaus
2710 
27.33 
Kylmämuovaus tai kylmätaitto
2710 

Page 7/20  
Top