CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
20.40 
Puupakkausten valmistus
2023 
20.5 
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
202 
20.51 
Muiden puutuotteiden valmistus
2029 
20.52 
Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
2029 
21 
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus
21 
21.1 
Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus
210 
21.11 
Massan valmistus
2101 
21.12 
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
2101 
21.2 
Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
210 
21.21 
Aaltopaperin ja -pahvin sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten valmistus
2102 
21.22 
Paperisten talous- ja toalettitarvikkeiden valmistus
2109 
21.23 
Paperikauppatavaroiden valmistus
2109 
21.24 
Tapettien valmistus
2109 
21.25 
Muualle luokittelematon paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
2109 
22 
Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
22 
22.1 
Kustantaminen
221 
22.11 
Kirjojen kustantaminen
2211 
22.12 
Sanomalehtien kustantaminen
2212 
22.13 
Aikakauslehtien kustantaminen
2212 
22.14 
Äänitallenteiden kustantaminen
2213 
22.15 
Muu kustannustoiminta
2219 
22.2 
Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
222 
22.21 
Sanomalehtien painaminen
2221 
22.22 
Muualle luokittelematon painaminen
2221 
22.23 
Kirjansidonta ja -viimeistely
2222 
22.24 
Ladonta ja painolaattojen valmistus
2222 
22.25 
Muu painamiseen liittyvä toiminta
2222 
22.3 
Tallenteiden jäljentäminen
223 
22.31 
Äänitallenteiden jäljentäminen
2230 
22.32 
Videotallenteiden jäljentäminen
2230 
22.33 
Atk-tallenteiden jäljentäminen
2230 
23 
Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus
23 
23.1 
Koksin valmistus
231 
23.10 
Koksin valmistus
2310 
23.2 
Öljytuotteiden valmistus
232 
23.20 
Öljytuotteiden valmistus
2320 
23.3 
Ydinpolttoaineen valmistus
233 
23.30 
Ydinpolttoaineen valmistus
2330 
24 
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
24 
24.1 
Peruskemikaalien valmistus
241 

Page 5/20  
Top