CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
63.2 
Muu liikennettä palveleva toiminta
630 
63.21 
Muu maaliikennettä palveleva toiminta
6303 
63.22 
Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
6303 
63.23 
Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
6303 
63.3 
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; muualle luokittelematon matkailua palveleva toiminta
630 
63.30 
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; muualle luokittelematon matkailua palveleva toiminta
6304 
63.4 
Muiden kuljetusliikkeiden toiminta
630 
63.40 
Muiden kuljetusliikkeiden toiminta
6309 
64 
Posti- ja teleliikenne
64 
64.1 
Posti- ja kuriiritoiminta
641 
64.11 
Postin toiminta
6411 
64.12 
Muu jakelu- ja kuriiritoiminta
6412 
64.2 
Teleliikenne
642 
64.20 
Teleliikenne
6420 
65 
Rahoituksen välitys, lukuun ottamatta vakuutustoimintaa
65 
65.1 
Pankkitoiminta
651 
65.11 
Keskuspankkitoiminta
6511 
65.12 
Muu pankkitoiminta
6519 
65.2 
Muu rahoituksen välitys
659 
65.21 
Rahoitusleasing
6591 
65.22 
Muu luotonanto
6592 
65.23 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitys
6599 
66 
Vakuutustoiminta, lukuun ottamatta pakollista sosiaalivakuutusta
66 
66.0 
Vakuutustoiminta, lukuun ottamatta pakollista sosiaalivakuutusta
660 
66.01 
Henkivakuutustoiminta
6601 
66.02 
Eläkevakuutustoiminta
6602 
66.03 
Muu vakuutustoiminta
6603 
67 
Rahoitusta palveleva toiminta
67 
67.1 
Rahoituksen välitystä, lukuun ottamatta vakuutustoimintaa, avustava toiminta
671 
67.11 
Rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
6711 
67.12 
Arvopapereiden kauppa ja hallinta
6712 
67.13 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitystä palveleva toiminta
6719 
67.2 
Vakuutustoimintaa avustava toiminta
672 
67.20 
Vakuutustoimintaa avustava toiminta
6720 
70 
Kiinteistöalan toiminta
70 
70.1 
Kiinteistöalan toiminta omaan laskuun
701 
70.11 
Kiinteistöjen rakennuttaminen ja myynti
7010 
70.12 
Omien kiinteistöjen osto ja myynti
7010 
70.2 
Omien kiinteistöjen vuokraus
701 
70.20 
Omien kiinteistöjen vuokraus
7010 

Page 16/20  
Top