CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
45.12 
Koeporaus
4510 
45.2 
Rakennusten tai niiden osien rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen
452 
45.21 
Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt
4520 
45.22 
Kattorakenteiden pystyttäminen ja kattaminen
4520 
45.23 
Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden rakentaminen
4520 
45.24 
Vesirakentaminen
4520 
45.25 
Muu erikoisalarakentaminen
4520 
45.3 
Rakennusasennus
453 
45.31 
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
4530 
45.32 
Eristystyöt
4530 
45.33 
Putkityöt
4530 
45.34 
Muu rakennusasentaminen
4530 
45.4 
Rakennusten viimeistely
454 
45.41 
Rappaus
4540 
45.42 
Rakennuspuusepän asennustyöt
4540 
45.43 
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
4540 
45.44 
Maalaus ja lasitus
4540 
45.45 
Muu rakennusten viimeistely
4540 
45.5 
Rakennus- tai purkulaitteiden vuokraus käyttäjineen
455 
45.50 
Rakennus- tai purkulaitteiden vuokraus käyttäjineen
4550 
50 
Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien myynti, huolto ja korjaus; ajoneuvojen polttoaineen vähittäismyynti
50 
50.1 
Moottoriajoneuvojen myynti
501 
50.10 
Moottoriajoneuvojen myynti
5010 
50.2 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
502 
50.20 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
5020 
50.3 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden myynti
503 
50.30 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden myynti
5030 
50.4 
Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
504 
50.40 
Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
5040 
50.5 
Ajoneuvojen polttoaineen vähittäismyynti
505 
50.50 
Ajoneuvojen polttoaineen vähittäismyynti
5050 
51 
Tukkukauppa ja välitysliikkeiden kauppa, lukuun ottamatta ajoneuvojen ja moottoripyörien kauppaa
51 
51.1 
Tukkukauppa laskutus- tai urakkasopimuksin
511 
51.11 
Maatalouden raaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden ja puolivalmisteiden välittäjien toiminta
5110 
51.12 
Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien välittäjien toiminta
5110 
51.13 
Puutavaran ja rakennusmateriaalien välittäjien toiminta
5110 
51.14 
Koneiden, teollisuuslaitteiden, laivojen ja ilma-alusten välittäjien toiminta
5110 
51.15 
Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautatavaran välittäjien toiminta
5110 
51.16 
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkatavaroiden välittäjien toiminta
5110 
51.17 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan välittäjien toiminta
5110 

Page 12/20  
Top