CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
01 
Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
01 
01.1 
Kasvinviljely; puutarhatalous
011 
01.11 
Viljan ja muualle luokittelemattomien viljelykasvien viljely
0111 
01.12 
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
0112 
01.13 
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely
0113 
01.2 
Kotieläintalous
012 
01.21 
Karjatalous, maitotalous
0121 
01.22 
Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito
0121 
01.23 
Sikojen hoito
0122 
01.24 
Siipikarjan hoito
0122 
01.25 
Muu kotieläintalous
0122 
01.3 
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
013 
01.30 
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
0130 
01.4 
Maanviljelyä ja eläintenhoitoa palveleva toiminta, lukuun ottamatta eläinlääkintää
014 
01.41 
Maanviljelyä palveleva toiminta
0140 
01.42 
Eläintenhoitoa palveleva toiminta, lukuun ottamatta eläinlääkintää
0140 
01.5 
Metsästys, ansapyynti ja riistanhoito sekä niitä palveleva toiminta
015 
01.50 
Metsästys, ansapyynti ja riistanhoito sekä niitä palveleva toiminta
0150 
02 
Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut
02 
02.0 
Metsätalous ja sitä palveleva toiminta
020 
02.01 
Metsätalous
0200 
02.02 
Metsätaloutta palveleva toiminta
0200 
05 
Kalastus, kalanviljely; kalatalouteen liittyvät palvelut
05 
05.0 
Kalastus, kalanviljely; kalatalouteen liittyvät palvelut
050 
05.01 
Kalastus
0500 
05.02 
Kalanviljely
0500 
10 
Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto
10 
10.1 
Kivihiilen kaivu
101 
10.10 
Kivihiilen kaivu
1010 
10.2 
Ruskohiilen kaivu
102 
10.20 
Ruskohiilen kaivu
1020 
10.3 
Turpeen nosto
103 
10.30 
Turpeen nosto
1030 
11 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto; öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, lukuun ottamatta maaperätutkimusta
11 
11.1 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
111 
11.10 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
1110 
11.2 
Öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, lukuun ottamatta maaperätutkimusta
112 
11.20 
Öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, lukuun ottamatta maaperätutkimusta
1120 
12 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
12 
12.0 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
120 

Page 1/20  
Top