CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
27.34 
Teräslanganveto
2710 
27.35 
Muualle luokittelematon raudan ja teräksen alkujalostus; muiden kuin EHTY-rautaseosten26 valmistus
2710 
27.4 
Perusjalometallien ja värimetallien valmistus
272 
27.41 
Jalometallien tuotanto
2720 
27.42 
Alumiinin tuotanto
2720 
27.43 
Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto
2720 
27.44 
Kuparin tuotanto
2720 
27.45 
Muiden värimetallien tuotanto
2720 
27.5 
Metallien valu
273 
27.51 
Raudan valu
2731 
27.52 
Teräksen valu
2731 
27.53 
Kevytmetallien valu
2732 
27.54 
Muiden värimetallien valu
2732 
28 
Metallituotteiden valmistus, lukuun ottamatta koneita ja laitteita
28 
28.1 
Metallirakenteiden valmistus
281 
28.11 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
2811 
28.12 
Rakennuspuusepänteollisuuden metallituotteiden valmistus
2811 
28.2 
Metallisäiliöiden, -altaiden ja -astioiden valmistus; keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
281 
28.21 
Metallisäiliöiden, -altaiden ja -astioiden valmistus
2812 
28.22 
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
2812 
28.3 
Höyrykattiloiden valmistus lukuun ottamatta keskuslämmityksen kuumavesivaraajia
281 
28.30 
Höyrykattiloiden valmistus lukuun ottamatta keskuslämmityksen kuumavesivaraajia
2813 
28.4 
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja rullamuovaus; jauhemetallurgia
289 
28.40 
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja rullamuovaus; jauhemetallurgia
2891 
28.5 
Metallin työstö ja päällystäminen; yleinen konepajateollisuus
289 
28.51 
Metallin työstö ja päällystäminen
2892 
28.52 
Yleinen konepajateollisuus
2892 
28.6 
Hienotaosten, työkalujen ja rautatavaran valmistus
289 
28.61 
Hienotaosten valmistus
2893 
28.62 
Työkalujen valmistus
2893 
28.63 
Lukkojen ja saranoiden valmistus
2893 
28.7 
Muiden metallituotteiden valmistus
289 
28.71 
Terästynnyrien ja sen kaltaisten säiliöiden valmistus
2899 
28.72 
Kevytmetallipakkausten valmistus
2899 
28.73 
Metallilankatuotteiden valmistus
2899 
28.74 
Kiinnittimien, ruuvikonetuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
2899 
28.75 
Muualle luokittelematon metallituotteiden valmistus
2899 
29 
Muualle luokittelematon koneiden ja laitteiden valmistus
29 
29.1 
Mekaanisten voimakoneiden valmistus, lukuun ottamatta lentokoneen, auton ja moottoripyörän moottoreita
291 
29.11 
Moottoreiden ja turbiinien valmistus, lukuun ottamatta lentokoneen, auton ja moottoripyörän moottoreita
2911 

Page 8/20  
Top