CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
74.14 
Liikkeenjohdon konsultointi
7414 
74.15 
Hallintayhtiöiden toiminta
7414 
74.2 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
742 
74.20 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
7421 
74.3 
Tekninen testaus ja analysointi
742 
74.30 
Tekninen testaus ja analysointi
7422 
74.4 
Mainostoiminta
743 
74.40 
Mainostoiminta
7430 
74.5 
Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
749 
74.50 
Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
7491 
74.6 
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
749 
74.60 
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
7492 
74.7 
Siivouspalvelut
749 
74.70 
Siivouspalvelut
7493 
74.8 
Muualle luokittelematon liiketoiminta
749 
74.81 
Valokuvaustoiminta
7494 
74.82 
Pakkauspalvelut
7495 
74.83 
Sihteeri- ja käännöspalvelut
7499 
74.84 
Muu muualle luokittelematon liiketoiminta
7499 
75 
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
75 
75.1 
Valtionhallinto, talous- ja sosiaalihallinto
751 
75.11 
Yleinen julkinen hallinto
7511 
75.12 
Terveydenhuollon, koulutuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto, lukuun ottamatta sosiaaliturvaa
7512 
75.13 
Elinkeinoelämää säätelevä ja edistävä toiminta
7513 
75.14 
Julkishallintoa avustavat toiminnot
7514 
75.2 
Yhteiskuntaa kokonaisuudessaan palveleva toiminta
752 
75.21 
Ulkoasiainhallinto
7521 
75.22 
Maanpuolustus
7522 
75.23 
Oikeustoimi
7523 
75.24 
Yleinen turvallisuus ja järjestys
7523 
75.25 
Palo- ja pelastustoiminta
7523 
75.3 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
753 
75.30 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
7530 
80 
Koulutus
80 
80.1 
Ensimmäisen asteen koulutus
801 
80.10 
Ensimmäisen asteen koulutus
8010 
80.2 
Toisen asteen koulutus
802 
80.21 
Yleissivistävä toisen asteen koulutus
8021 
80.22 
Tekninen ja ammatillinen toisen asteen koulutus
8022 
80.3 
Kolmannen asteen koulutus
803 

Page 18/20  
Top