CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV1 - Source classification: ISIC_3
35.5 
Muualle luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
359 
35.50 
Muualle luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
3599 
36 
Huonekalujen valmistus; muualle luokittelematon valmistus
36 
36.1 
Huonekalujen valmistus
361 
36.11 
Tuolien ja istuinten valmistus
3610 
36.12 
Muiden konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
3610 
36.13 
Keittiökalusteiden valmistus
3610 
36.14 
Muiden huonekalujen valmistus
3610 
36.15 
Patjojen valmistus
3610 
36.2 
Korujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
369 
36.21 
Metallirahojen ja mitalien lyönti
3691 
36.22 
Muualle luokittelematon korujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
3691 
36.3 
Soitinten valmistus
369 
36.30 
Soitinten valmistus
3692 
36.4 
Urheiluvälineiden valmistus
369 
36.40 
Urheiluvälineiden valmistus
3693 
36.5 
Pelien ja leikkikalujen valmistus
369 
36.50 
Pelien ja leikkikalujen valmistus
3694 
36.6 
Muualle luokittelematon valmistus
369 
36.61 
Epäaitojen korujen valmistus
3699 
36.62 
Luutien ja harjojen valmistus
3699 
36.63 
Muu muualle luokittelematon teollinen valmistus
3699 
37 
Kierrätys
37 
37.1 
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
371 
37.10 
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
3710 
37.2 
Muiden jätteiden ja romun kierrätys
372 
37.20 
Muiden jätteiden ja romun kierrätys
3720 
40 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
40 
40.1 
Sähkön tuotanto ja jakelu
401 
40.10 
Sähkön tuotanto ja jakelu
4010 
40.2 
Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
402 
40.20 
Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
4020 
40.3 
Lämpöhuolto
403 
40.30 
Lämpöhuolto
4030 
41 
Veden keruu, puhdistus ja jakelu
41 
41.0 
Veden keruu, puhdistus ja jakelu
410 
41.00 
Veden keruu, puhdistus ja jakelu
4100 
45 
Rakentaminen
45 
45.1 
Rakennusalueen pohjarakentaminen
451 
45.11 
Rakennusten purku ja raivaus; maansiirto
4510 

Page 11/20  
Top