CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
7414 
74.14 
Liikkeenjohdon konsultointi
74.15 
Code: 74.15 
Hallintayhtiöiden toiminta
742 
74.2 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
74.3 
Code: 74.3 
Tekninen testaus ja analysointi
7421 
74.20 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
7422 
74.30 
Tekninen testaus ja analysointi
743 
74.4 
Mainostoiminta
7430 
74.40 
Mainostoiminta
749 
74.5 
Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
74.6 
Code: 74.6 
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
74.7 
Code: 74.7 
Siivouspalvelut
74.8 
Code: 74.8 
Muualle luokittelematon liiketoiminta
7491 
74.50 
Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
7492 
74.60 
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
7493 
74.70 
Siivouspalvelut
7494 
74.81 
Valokuvaustoiminta
7495 
74.82 
Pakkauspalvelut
7499 
74.83 
Sihteeri- ja käännöspalvelut
74.84 
Code: 74.84 
Muu muualle luokittelematon liiketoiminta
75 
75 
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
751 
75.1 
Valtionhallinto, talous- ja sosiaalihallinto
7511 
75.11 
Yleinen julkinen hallinto
7512 
75.12 
Terveydenhuollon, koulutuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto, lukuun ottamatta sosiaaliturvaa
7513 
75.13 
Elinkeinoelämää säätelevä ja edistävä toiminta
7514 
75.14 
Julkishallintoa avustavat toiminnot
752 
75.2 
Yhteiskuntaa kokonaisuudessaan palveleva toiminta
7521 
75.21 
Ulkoasiainhallinto
7522 
75.22 
Maanpuolustus
7523 
75.23 
Oikeustoimi
75.24 
Code: 75.24 
Yleinen turvallisuus ja järjestys
75.25 
Code: 75.25 
Palo- ja pelastustoiminta
753 
75.3 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
7530 
75.30 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
80 
80 
Koulutus
801 
80.1 
Ensimmäisen asteen koulutus
8010 
80.10 
Ensimmäisen asteen koulutus
802 
80.2 
Toisen asteen koulutus
8021 
80.21 
Yleissivistävä toisen asteen koulutus
8022 
80.22 
Tekninen ja ammatillinen toisen asteen koulutus
803 
80.3 
Kolmannen asteen koulutus

Page 18/20  
Top