CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
702 
70.3 
Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti
7020 
70.31 
Kiinteistönvälitys
70.32 
Code: 70.32 
Kiinteistöjen isännöinti palkkio- tai sopimusperusteisesti
71 
71 
Koneiden ja laitteiden vuokraus ilman käyttäjää sekä henkilökohtaisten ja taloustavaroiden vuokraus
711 
71.1 
Autojen vuokraus
71.2 
Code: 71.2 
Muiden liikennevälineiden vuokraus
7111 
71.10 
Autojen vuokraus
71.21 
Code: 71.21 
Muiden maaliikennevälineiden vuokraus
7112 
71.22 
Vesiliikennevälineiden vuokraus
7113 
71.23 
Ilmaliikennevälineiden vuokraus
712 
71.3 
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus
7121 
71.31 
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus
7122 
71.32 
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
7123 
71.33 
Konttorikoneiden ja -laitteiden vuokraus, mukaan lukien tietokoneet
7129 
71.34 
Muualle luokittelematon koneiden ja laitteiden vuokraus
713 
71.4 
Muualle luokittelematon henkilökohtaisten ja taloustavaroiden vuokraus
7130 
71.40 
Muualle luokittelematon henkilökohtaisten ja taloustavaroiden vuokraus
72 
72 
Tietojenkäsittely ja siihen liittyvät toiminnot
721 
72.1 
Atk-laitteistokonsultointi
7210 
72.10 
Atk-laitteistokonsultointi
722 
72.2 
Ohjelmistojen konsultointipalvelut ja valmistus
7220 
72.20 
Ohjelmistojen konsultointipalvelut ja valmistus
723 
72.3 
Tietojenkäsittely
7230 
72.30 
Tietojenkäsittely
724 
72.4 
Tietokantapalvelut
7240 
72.40 
Tietokantapalvelut
725 
72.5 
Konttori- ja tietokoneiden huolto ja korjaus
7250 
72.50 
Konttori- ja tietokoneiden huolto ja korjaus
729 
72.6 
Muut tietojenkäsittelypalvelut
7290 
72.60 
Muut tietojenkäsittelypalvelut
73 
73 
Tutkimus ja kehittäminen
731 
73.1 
Luonnontieteellinen ja tekninen tutkimus ja kehittäminen
7310 
73.10 
Luonnontieteellinen ja tekninen tutkimus ja kehittäminen
732 
73.2 
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
7320 
73.20 
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
74 
74 
Muu liiketoiminta
741 
74.1 
Lakiasiainpalvelut, laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta; markkina- ja mielipidetutkimukset; liikkeenjohdon konsultointi; hallintayhtiöt
7411 
74.11 
Lakiasiainpalvelut
7412 
74.12 
Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
7413 
74.13 
Markkina- ja mielipidetutkimukset

Page 17/20  
Top