CORRESPONDENCE TABLES
ISIC REV. 3 - NACE REV. 1
 

Source classification: ISIC_3 (not translated)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: ISIC_3 - Target classification: NACE_REV1
630 
63.4 
Muiden kuljetusliikkeiden toiminta
6301 
63.11 
Lastinkäsittely
6302 
63.12 
Varastointi
6303 
63.21 
Muu maaliikennettä palveleva toiminta
63.22 
Code: 63.22 
Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
63.23 
Code: 63.23 
Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
6304 
63.30 
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; muualle luokittelematon matkailua palveleva toiminta
6309 
63.40 
Muiden kuljetusliikkeiden toiminta
64 
64 
Posti- ja teleliikenne
641 
64.1 
Posti- ja kuriiritoiminta
6411 
64.11 
Postin toiminta
6412 
64.12 
Muu jakelu- ja kuriiritoiminta
642 
64.2 
Teleliikenne
6420 
64.20 
Teleliikenne
65 
65 
Rahoituksen välitys, lukuun ottamatta vakuutustoimintaa
651 
65.1 
Pankkitoiminta
6511 
65.11 
Keskuspankkitoiminta
6519 
65.12 
Muu pankkitoiminta
659 
65.2 
Muu rahoituksen välitys
6591 
65.21 
Rahoitusleasing
6592 
65.22 
Muu luotonanto
6599 
65.23 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitys
66 
66 
Vakuutustoiminta, lukuun ottamatta pakollista sosiaalivakuutusta
660 
66.0 
Vakuutustoiminta, lukuun ottamatta pakollista sosiaalivakuutusta
6601 
66.01 
Henkivakuutustoiminta
6602 
66.02 
Eläkevakuutustoiminta
6603 
66.03 
Muu vakuutustoiminta
67 
67 
Rahoitusta palveleva toiminta
671 
67.1 
Rahoituksen välitystä, lukuun ottamatta vakuutustoimintaa, avustava toiminta
6711 
67.11 
Rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
6712 
67.12 
Arvopapereiden kauppa ja hallinta
6719 
67.13 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitystä palveleva toiminta
672 
67.2 
Vakuutustoimintaa avustava toiminta
6720 
67.20 
Vakuutustoimintaa avustava toiminta
70 
70 
Kiinteistöalan toiminta
701 
70.1 
Kiinteistöalan toiminta omaan laskuun
70.2 
Code: 70.2 
Omien kiinteistöjen vuokraus
7010 
70.11 
Kiinteistöjen rakennuttaminen ja myynti
70.12 
Code: 70.12 
Omien kiinteistöjen osto ja myynti
70.20 
Code: 70.20 
Omien kiinteistöjen vuokraus

Page 16/20  
Top